Hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Bình Dương năm 2024

02/05/2024 15:52

Hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Bình Dương năm 2024 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức.

Với chủ đề Giáo viên - Người truyền cảm hứng văn hóa đọc, thư viện trường An Phú đã tiếp nối thành công ở hội thi Tuyên truyền giới thiệu sách thành phố Thuận An, và mang về giải Nhì cho đơn vị Thư viện thành phố Thuận An.
Xin Chúc mừng thành quả mà đơn vị đã đạt được.
Cảm ơn các thầy cô, các bạn học sinh đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.