Nội quy thư viện trường Tiểu học An Phú

Trong thư viện của trường Tiểu học An Phú, mỗi học sinh đều phải giữ cho không gian yên tĩnh, tôn trọng sách và mọi người xung quanh. Việc trả sách đúng hạn và tình thần tự học là vô cùng quan trọng. Các em học sinh sẽ được hòa mình vào thế giới của tri thức, nơi nảy mình giữa những trang sách màu hồng và xanh, mang theo mùi của giấy in và cây viết mới mỗi khi bước chân vào.